Turite klausimų? Skambinkite +370 60 604 604

PRIVATUMO POLITIKA

Įsigalioja: 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Paskutinis atnaujinimas 2023 m. balandžio 5 d.

 

UAB “StarPrus”, juridinio asmens kodas: 302464543, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 20-33, Vilnius, el. p. info@starprus.eu, tel. nr. +370 60 604 604 (toliau – StarPrus arba Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per StarPrus internetinę svetainę https://www.starprus.eu/  pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

StarPrus pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą klausimą/atsiliepimą (užpildant „Kontaktai“ formą), kurioje pateikiate vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, tikslais ir Paslaugų užsakymo svetainėje (užpildant formą „Patvirtinti užsakymą“) įsigyjant Paslaugas, kurioje pateikiate savo vardą, el. pašto adresą, šalį, telefono numerį ir adresą, tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami StarPrus užklausas arba Paslaugų pirkimo užsakymus, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant Bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos ir/arba užsakymo formose , ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@starprus.eu arba paštu: Smolensko g. 19, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia StarPrus gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

Privatumo politikos keitimas

StarPrus turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus StarPrus praneša interneto svetainėje.

 

Slapukų naudojimas

StarPrus naudoja slapukus internetinėje svetainėje https://www.starprus.eu/ („Svetainė“). Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu.

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią slapukų naudojimo politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.

 

Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).

Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

 

Kokius slapukus naudojame?

Domenas Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
.starprus.eu _gat Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas

(„Google Analytics“)

1 minutė
.starprus.eu _ga Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“)

24 mėn.
.starprus.eu _gid Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“)

1 diena
.starprus.eu __tawkuuid Naudojamas tinkamam susisiekimui sukurti 6 mėnesiai
.starprus.eu TawkConnectionTime Naudojamas tinkamam susisiekimui sukurti Apsilankymo sesija
.starprus.eu XSRF-TOKEN Padėti užtikrinti svetainės saugumą ir užkirsti kelią kelių svetainių užklausų klastojimo atakoms 2 val.
.starprus.eu laravel_session Identifikuoti vartotojo seanso atvejį 2 val.

 

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

 

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse:

Firefox:

https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies.

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 

Daugiau informacijos apie slapukus: http://www.allaboutcookies.org/.